O High School

Rok Szkolny w USA ( Academic Year in America), w skrócie AYA to największy i prestiżowy program wymiany kulturowej w Stanach Zjednoczonych. AYA umożliwia uczniom szkoły średniej naukę na terenie Stanów Zjednoczonych oraz zamieszkanie z rodzinami amerykańskimi na okres jednego lub dwóch semestrów. Dwa semestry to 10 miesięcy, rozpoczęcie: sierpień/wrzesień w zależności od stanu; jeden semestr to 5 miesięcy, rozpoczęcie sierpień/wrzesień lub styczeń/luty.

Sponsorami programu są organizacje typu non-profit, których celem jest promowanie światowego pokoju oraz zrozumienia poprzez organizowanie programów wymiany kulturowej.

Organizacja, z którą współpracujemy to Council for Educational Travel, USA- CETUSA, www.cetusa.org. Fundacje są wspierane m.in. przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych, United States Information Agency (USIA) oraz spełniają standardy CSIET (Council on Standards for International Educational Travel).


DLACZEGO WARTO WYJECHAĆ NA ROK SZKOLNY DO USA?

  • poznajesz USA od podszewki, jego kulturę i obyczaje, życie nastolatków

  • masz gwarancję na bardzo dobre opanowanie języka angielskiego
  • masz okazję do nawiązania nowych przyjaźni i znajomości
  • w szkole możesz rozwijać swoje zainteresowania i pasje, sam decydujesz jakich przedmiotów chcesz się uczyć
  • nauczysz się kreatywności i samodzielnego myślenia
  • zdobędziesz doświadczenie, które pomoże Ci w dalszym rozwoju, późniejszej pracy zawodowej, a także pozwoli Ci uwierzyć we własne siły


WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Wiek: musisz mieć minimum 15 lat ale nie więcej niż 18 i 6 miesięcy w dniu 30 lipca (jeśli decydujesz się na rozpoczęcie programu w sierpniu) lub 1 stycznia (jeśli decydujesz się na wyjazd w lutym)

  2. Dobre wyniki w nauce, średnia ocen 4; musisz dostarczyć świadectwa szkolne z ostatnich trzech lat
  3. Dobra znajomość języka angielskiego. Przed zapisaniem do programu przechodzisz test językowy
  4. Dojrzałość, odpowiedzialność, samodzielność, zdolność przystosowywania się oraz ciekawość świata.

źródło: Kangiel - Biuro wyjazdów zagranicznych

Polityka Prywatności