Lingwista

Społeczności: facebook twitter
Państwa w Ameryce Północnej: USA
infolinia, tel. kontaktowy: + 48 22 636 76 56
siedziba: ul. Nowolipki 27, 01-010 Warszawa

ROK SZKOLNY W USA

WARUNKI UCZESTNICTWA: Wiek 15-18 lat (kandydat nie może ukończyć w USA 19-go roku życia). Dobra znajomość języka angielskiego (min. 4 lata nauki, dobry stopień). W programie mogą uczestniczyć uczniowie szkół średnich, którzy mają pozytywne oceny, nie powtarzali klasy i nie przysparzali problemów wychowawczych.
 
OSOBOWOŚĆ UCZNIA: samodzielność, otwartość, pozytywne nastawienie do ludzi, tolerancyjność, umiejętność łatwego odnajdywania się w niespodziewanych sytuacjach. Oczekuje się od nowego kandydata, że będzie brał aktywny udział w życiu rodzinnym i wykonywał wszelkie obowiązki domowe z własnej inicjatywy.
 
WYBRANIE STANU: Najczęściej nasi klienci wyjeżdżają do takich stanów jak: Washington, Ochio, North Carolina, South Carolina, Texas, Iowa i Minnesota czy też Nowy York.
W każdym stanie panuje podobny, amerykański styl życia, dlatego nie odgrywa większej roli, w którym z nich student znajdzie swój "drugi dom". Możliwe jest również wybranie stanu lub spełnienie innych życzeń klienta - na ogół wymaga to jednak dopłaty oraz znacznie wcześniejszego zgłoszenia się na wyjazd (nawet do 16 miesięcy wcześniej).

Polityka Prywatności