JDJ Bachalski

Strona www: www.jdj.com.pl
Społeczności: facebook
Państwa w Ameryce Północnej: Kanada, USA
infolinia, tel. kontaktowy: +48 501 937 094
siedziba: ul. Murawa 31, 61-655 Poznań

PROGRAM AYA W USA

Program AYA (A Year Abroad - Rok szkolny za granicą) lub opcjonalnie ASA (A Semester Abroad - Semestr za granica) jest programem wymiany międzynarodowej i ma na celu poznanie kultury i języka danego kraju. Program skierowany jest do uczniów w wieku licealnym, którzy nie ukończyli jeszcze szkoły średniej. Przez cały czas pobytu za granicą uczestnicy mieszkają w domach rodzin przyjmujących je jako swoich członków lub w internatach i chodzą na zajęcia do wybranej szkoły średniej.

Szkoły publiczne
Najbardziej ceniony i stawiający przed uczestnikiem najwięcej wyzwań program, kierowany do nastolatków, którzy chcą uczyć się w jednej z amerykańskich szkół średnich w USA przez jeden rok lub semestr. Głównym celem programu jest poszerzenie wiedzy o kulturze amerykańskiej oraz nauka języka. Podczas jego trwania uczestnicy mieszkają u rodzin goszczących, chodzą do szkół publicznych, doskonalą swój angielski, a także zawierają przyjaźnie na całe życie i poszerzają swoją wizję świata i siebie samych.

Szkoły prywatne
Szkoły prywatne prezentują wyższy poziom nauczania niż publiczne i bardziej dbają o wszechstronny rozwój uczniów. Klasy są mniejsze, a program bardziej zróżnicowany. Uczniowie mają do wyboru zakwaterowanie u rodziny goszczącej lub w internacie w międzynarodowym towarzystwie. Mogą uczyć się w szkole w większym mieście lub w kameralnej szkole w mniejszej miejscowości. Uczestnicy mogą wyjechać na jeden rok lub na cały okres nauki.

Warunki uczestnictwa
- w sierpniu 2012 roku uczestnik musi mieć skończone 15 lat i nie więcej niż 18 lat (szkoła publiczna), 15-19 lat (szkoła prywatna)
- znajomość języka angielskiego na poziomie min. średniozaawansowanym
- dobre oceny w szkole
- gotowość na dłuższe rozstanie z najbliższymi.

Wymagane dokumenty
- wypełniona w języku angielskim aplikacja zgłoszeniowa
- kopie świadectw szkolnych z trzech ostatnich lat przetłumaczone na język angielski
- 5 uśmiechniętych zdjęć paszportowych
- album ze zdjęciami w otoczeniu rodziny i przyjaciół (zdjęcia przyklejone na kartkach A4)
- wynik testu językowego przeprowadzonego w JDJ Bachalski
- raport z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej z naszym pracownikiem.

Polityka Prywatności